Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

9. Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków?

Treść strony

  1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (do pobrania TUTAJ).
  2. Aktualny tytuł prawny własności nieruchomości.
  3. W przypadku współwłasności upoważnienie współwłaścicieli do zawarcia umowy.
  4. Dowód osobisty.
  5. Protokół odbioru przyłączy.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka