Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

6. Na niektórych odcinkach sieci wodociągowej zdarzają się rury azbestocementowe. Czy azbest z tych rur może być zagrożeniem dla zdrowia?

Treść strony

Nie ma takiego zagrożenia. Niebezpieczny dla zdrowia jest azbest wdychany do płuc w formie pylistej, która powstaje podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo – cementowych.

 

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka