Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

RODO

Treść strony

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,


KPWiK Sp z o.o. w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.


W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kartuzach, 
  • dane będą przetwarzane w celu  obsługi bieżących rozliczeń za wodę i kanalizację oraz windykacyjnych w formie elektronicznej i papierowej,
  • dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz wymienionym w niniejszym zawiadomieniu,
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikowania.

Informujemy, że KPWiK przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu,  adresu e-mail, numeru telefonu, Pesel, NIP, adresu przyłączonej do sieci nieruchomości oraz danych dotyczących bieżących rozliczeń finansowych z tyt. zużytej wody i należności za kanalizację.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących rozliczeń finansowych oraz windykacyjnych i mogą być udostępniane urzędom administracji publicznej, sądom powszechnym, organom egzekucyjnym, służbom prawnym KPWiK  - procesorom oraz oficjalnym bazom dłużników.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
Dominika Konkel,
e-mail: konkel[at]kpwik.kartuzy.pl
telefon: 58 681 06 91

adres korespondencyjny:
KPWiK Sp. z o.o.
ul. Mściwoja II 4
83-300 Kartuzy

  • RODO, dokument podpisany przez prezesa

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka