Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Podaj stan wodomierza

Treść strony

ZGŁOSZENIE STANU WODOMIERZA

 

pola obowiązkowe oznaczono gwiazdką *

Kod płatnika i numery wodomierzy znajdują się na fakturach

 

W przypadku problemów z podaniem stanu licznika prosimy o kontakt: 58 681 04 54 wew 44 lub na adres poczty elektronicznej: boksprzedaz@bip.kpwik.kartuzy.pl

 

Podaj stan wodomierza
*
*

podanie telefonu nie jest obowiązkowe, ale w przypadku wątpliwych odczytów pozwoli je szybciej wyjaśnić.

*
*
*

Zgłoszenie stanu wodomierza nie zwalnia odbiorcy z obowiązków wynikających z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporowadzaniu ścieków (dz.U. Nr 72, poz. 747).


Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka