Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Usługi

Treść strony

Usługi świadczone przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Usługi wodociągowe

 • doradztwo i budowa sieci wodociągowych,
 • usuwanie wycieków wody z rurociągów,
 • montaż i wymiana wodomierzy,
 • lokalizowanie rurociągów stalowych w gruncie.

Usługi kanalizacyjne

 • doradztwo i budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • usuwanie zatorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • czyszczenie i wymiana wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,
 • naprawa nieszczelności kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • wykonywanie inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej kamerą wizyjną.

Usługi laboratoryjne

 • wykonywanie badań fizyko-chemicznych ścieków,
 • badanie osadów,
 • pobór prób do analiz.

Usługi transportowe i sprzętowe

 • wykonywanie wykopów koparko-ładowarkami,
 • załadunek i transport materiałów sypkich,
 • przewóz materiałów ciągnikami rolniczymi z przyczepą,
 • transport wody beczkowozem.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka