Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Usługi

Treść strony

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
świadczy usługi w zakresie:


Usługi Wodociągowe: 

- doradztwo i budowa sieci wodociągowych
- usuwanie wycieków wody z rurociągów
- montaż i wymiana wodomierzy
- lokalizowanie rurociągów stalowych w gruncie


Usługi kanalizacyjne:

- doradztwo i budowa sieci i urządzeń kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
- usuwanie zatorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- czyszczenie i wymiana wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej
- naprawa nieszczelności kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- wykonywanie inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej
i deszczowej kamerą wizyjną


Usługi laboratoryjne:

- wykonywanie badań fizyko-chemicznych ścieków
- badanie osadów
- pobór prób do analiz


Usługi transportowe i sprzętowe:

- wykonywanie wykopów koparko-ładowarkami
- załadunek i transport materiałów sypkich
- przewóz materiałów ciągnikami rolniczymi z przyczepą
- transport wody beczkowozem

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka