Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Jakość i twardość wody

Treść strony

ANALIZA WODY

z dnia 3.06.2020 r.

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kartuzach informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629, oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

 

Parametr

Kartuzy

NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie

polska norma

dyrektywa UE

WHO

Żelazo (mgFe/dm3)

0,03

0,2

0,2

0,3

Mangan (mgMn/dm3)

0,016

0,05

0,05

0,1

Azot amonowy (mgNH3NESS/dm3)

0,03

0,5

0,5

0,5

Azot azotanowy (mgN-NO3-/dm3)

0,8

50

50

50

Azot azotynowy (mgN-NO2-/dm3)

0,088

0,5

0,5

3

Barwa (mgCoPt/dm3)

7

15

akceptowalność przez konsumenta

15

Mętność (FTU)

1

1

akceptowalność przez konsumenta

5

NDS  wg  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203 z 5 grudnia 2002r., poz.1718)

 

 

Twardość wody

Ujęcia wody

Twardość ogólna

[mg/dm3 CaCO3]

Stopnie niemieckie

[⁰ n]

Brodnica

221

11,76

Dzierżążno

254

14,22

Kartuzy

191

10,69

Kiełpino

204

11,42

Kolonia

157

8,79

Łapalice

253

14,16

Mirachowo

260

14,56

Pomieczyńska Huta

170

9,52

Staniszewo

170

9,52

Stara Huta

220

12,32

 

Najwyższa dopuszczalna twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi to 28 stopni niemieckich co odpowiada 500 mg CaCO3/dm3 wody

 

Skala twardości wody

Stopień twardości wody

[ mg/l CaCO3 ]

[stopnie niemieckie]

Woda bardzo miękka

< 100

<5,6

Woda miękka

100 – 200

5,6 – 11,2

Woda średnio – twarda

200 – 350

11,2 – 19,6

Woda twarda

350 – 550

19,6 – 30,8

Woda bardzo twarda

>550

>30,8

 

 

Ocena jakości wody pitnej wykonana przez PSSE w Kartuzach

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka