Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Jakość i twardość wody

Treść strony

ANALIZA WODY

z dnia 14.09.2021 r.

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kartuzach informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629, oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

 

Parametr

Kartuzy

NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie

polska norma

dyrektywa UE

WHO

Żelazo (mgFe/dm3)

0,03

0,2

0,2

0,3

Mangan (mgMn/dm3)

0,027

0,05

0,05

0,1

Azot amonowy (mgNH3NESS/dm3)

0,03

0,5

0,5

0,5

Azot azotanowy (mgN-NO3-/dm3)

0,2

50

50

50

Azot azotynowy (mgN-NO2-/dm3)

0,005

0,5

0,5

3

Barwa (mgCoPt/dm3)

7

15

akceptowalność przez konsumenta

15

Mętność (FTU)

1

1

akceptowalność przez konsumenta

5

NDS  wg  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203 z 5 grudnia 2002r., poz.1718)

 

 

Twardość wody

data poboru: 23.11.2020

Ujęcia wody

Twardość ogólna

[mg/dm3 CaCO3]

Stopnie niemieckie

[⁰ n]

Brodnica

235

13,2

Dzierżążno

213

11,9

Kartuzy

206

11,5

Kiełpino

180

10,1

Kolonia

250

14,0

Łapalice

258

14,4

Mirachowo

217

12,7

Pomieczyńska Huta

241

13,5

Staniszewo

227

9,52

Stara Huta

242

13,6

 

Najwyższa dopuszczalna twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi to 28 stopni niemieckich co odpowiada 500 mg CaCO3/dm3 wody

 

Skala twardości wody

Stopień twardości wody

[ mg/l CaCO3 ]

[stopnie niemieckie]

Woda bardzo miękka

< 100

<5,6

Woda miękka

100 – 200

5,6 – 11,2

Woda średnio – twarda

200 – 350

11,2 – 19,6

Woda twarda

350 – 550

19,6 – 30,8

Woda bardzo twarda

>550

>30,8

 

 

Ocena jakości wody pitnej wykonana przez PSSE w Kartuzach

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka