Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Jakość i twardość wody

Treść strony

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kartuzach informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629, oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Analiza wody z dnia 03.07.2023 r.

Parametr

Kartuzy

NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie

polska norma

dyrektywa UE

WHO

Żelazo (mgFe/dm3)

<0,01

0,2

0,2

0,3

Mangan (mgMn/dm3)

<0,005

0,05

0,05

0,1

Azot amonowy (mgNH3NESS/dm3)

<0.26

0,5

0,5

0,5

Azot azotanowy (mgN-NO3-/dm3)

2,3

50

50

50

Azot azotynowy (mgN-NO2-/dm3)

<0,066

0,5

0,5

3

Barwa (mgCoPt/dm3)

<5

15

akceptowalność przez konsumenta

15

Mętność (FTU)

<0,2

1

akceptowalność przez konsumenta

5

NDS wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203 z 5 grudnia 2002 r., poz. 1718).

 

Twardość wody (data poboru: 21.02.22)

Ujęcia wody

Twardość ogólna

[mg/dm3 CaCO3]

Stopnie niemieckie
[⁰ n]

Brodnica

211

11,8

Dzierżążno

269

15,1

Kartuzy

202

11,3

Kiełpino

179

10

Kolonia

232

13

Łapalice

260

14,6

Mirachowo

224

12,6

Pomieczyńska Huta

198

11,1

Staniszewo

188

10,5

Stara Huta

230

12,9

Najwyższa dopuszczalna twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi to 28 stopni niemieckich co odpowiada 500 mg CaCO3/dm3 wody.

Skala twardości wody

Stopień twardości wody

[ mg/l CaCO3 ]

[stopnie niemieckie]

Woda bardzo miękka

< 100

<5,6

Woda miękka

100 – 200

5,6 – 11,2

Woda średnio – twarda

200 – 350

11,2 – 19,6

Woda twarda

350 – 550

19,6 – 30,8

Woda bardzo twarda

>550

>30,8

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka