Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Wnioski, druki i formularze

Treść strony

Odbiorcy, którzy zdecydują się na otrzymywanie e-faktury proszeni są o dodanie adresu: boksprzedaz@bip.kpwik.kartuzy.pl do kontaktów. Ważne jest, aby dodanie nastąpiło z serwera macierzystego a nie z programu pocztowego takiego jak np. Outlook lub Thunderbird . W przypadku, gdy nasz adres nie znajdzie się w kontaktach odbiorcy, faktury mogą być odrzucane przez pocztę nie z winy KPWiK.

Protokół zdawczo - odbiorczy wodomierza

Cennik usług świadczonych przez pracowników KPWiK Sp. z o.o.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka