Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

FAQ - Często zadawane pytania

Treść strony

FAQ – często zadawane pytania

kliknij w pytanie, aby zobaczyć odpowiedź.

1. Dlaczego woda pozostawia kamień i osad na bateriach zlewozmywaków, w czajnikach i na grzałkach bojlerów?

Woda w systemie wodociągowym nie jest wodą destylowaną. Zawiera mikroelementy niezbędne dla życia człowieka, m.in. węglany, siarczany, jony chlorkowe, potasowe, sodowe, wapnia i magnezu. W trakcie podgrzewania wody zachodzi naturalny proces wytrącania się węglanów wapnia i magnezu w postaci osadu. Pojawienie się osadu, zwanego też często kamieniem nie świadczy o zanieczyszczeniu lecz o określonej twardości wody, czyli ilości stężenia soli wapnia i magnezu. Twardość wody w kartuskim systemie wodociągowym wynosi 203 mg CaCO3/dm3 (11,37 stopni niemieckich) i jest to woda średnio twarda w skali twardości wody. Twardość wody pitnej wg polskich norm powinna wynosić 60 – 500 CaCO3/dm3.

2. Skąd pochodzi woda znajdująca się w systemie wodociągowym KPWiK?

KPWiK wydobywa wodę z 34 studni głębinowych, uzdatniając ją w 10 Stacjach Uzdatniania Wody.

3. Jaka jest twardość wody w kartuskim systemie wodociągowym?

Twardość wody w kartuskim systemie wodociągowym wynosi 203 mg CaCO3/dm3 (11,37 stopni niemieckich) i jest to woda średnio twarda w skali twardości wody. Twardość wody pitnej wg polskich norm powinna wynosić 60 – 500 CaCO3/dm3.

4. Czy woda dostarczana mieszkańcom jest zdatna do spożycia bez gotowania?

Tak, woda w gminnym systemie wodociągowym charakteryzuje się wysoką jakością i bez obaw można ją spożywać bez gotowania.

5. Czy woda jest chlorowana?

Nie, nie ma takiej potrzeby. Woda ujmowana ze studni głębinowych poddawana jest uzdatnieniu poprzez napowietrzanie i filtrację.

6. Na niektórych odcinkach sieci wodociągowej zdarzają się rury azbestocementowe. Czy azbest z tych rur może być zagrożeniem dla zdrowia?

Nie ma takiego zagrożenia. Niebezpieczny dla zdrowia jest azbest wdychany do płuc w formie pylistej, która powstaje podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo – cementowych.

 

7. Kto i jak często bada wodę?

Badania próbek wody wykonywane są przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kartuzach oraz KPWiK. Badania wody wykonywane są wg harmonogramu dwa razy w miesiącu w mieście i raz na kwartał na wsiach gminy Kartuzy.

8. Jak chronić wodomierz przed mrozem?

Odpowiedzialność za zainstalowany wodomierz zgodnie z Regulaminem i Umową ponosi Klient. Wodomierz przed zamarznięciem należy zabezpieczyć poprzez ocieplenie pomieszczenia, w którym się znajduje. W przypadku gdy wodomierz znajduje się w studzience należy go ochronić materiałem izolującym od strony przemarzania.

9. Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków?

  1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (do pobrania TUTAJ).
  2. Aktualny tytuł prawny własności nieruchomości.
  3. W przypadku współwłasności upoważnienie współwłaścicieli do zawarcia umowy.
  4. Dowód osobisty.
  5. Protokół odbioru przyłączy.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka