Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

7. Kto i jak często bada wodę?

Treść strony

Badania próbek wody wykonywane są przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kartuzach oraz KPWiK. Badania wody wykonywane są wg harmonogramu dwa razy w miesiącu w mieście i raz na kwartał na wsiach gminy Kartuzy.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka