Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

8. Jak chronić wodomierz przed mrozem?

Treść strony

Odpowiedzialność za zainstalowany wodomierz zgodnie z Regulaminem i Umową ponosi Klient. Wodomierz przed zamarznięciem należy zabezpieczyć poprzez ocieplenie pomieszczenia, w którym się znajduje. W przypadku gdy wodomierz znajduje się w studzience należy go ochronić materiałem izolującym od strony przemarzania.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka