Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

3. Jaka jest twardość wody w kartuskim systemie wodociągowym?

Treść strony

Twardość wody w kartuskim systemie wodociągowym wynosi 203 mg CaCO3/dm3 (11,37 stopni niemieckich) i jest to woda średnio twarda w skali twardości wody. Twardość wody pitnej wg polskich norm powinna wynosić 60 – 500 CaCO3/dm3.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka