Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

2. Skąd pochodzi woda znajdująca się w systemie wodociągowym KPWiK?

Treść strony

KPWiK wydobywa wodę z 34 studni głębinowych, uzdatniając ją w 10 Stacjach Uzdatniania Wody.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka