Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

5. Czy woda jest chlorowana?

Treść strony

Nie, nie ma takiej potrzeby. Woda ujmowana ze studni głębinowych poddawana jest uzdatnieniu poprzez napowietrzanie i filtrację.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka