Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej - własne ujęcie wody

Treść strony

W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości korzystający z własnego ujęcia wody, chce podłączyć swoją posesję do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej powinien:

  1. Wystąpić do KPWiK Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektów budowlanych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.
  2. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Spółką ilość odprowadzanych ścieków ustalana będzie na podstawie wskazań zainstalowanego wodomierza.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka