Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Informacja o sposobie i częstotliwości odczytu podliczników w przypadku zdalnego odczytu wodomierza głównego.

Treść strony

  1. Odczyt podlicznika dokonuje odbiorca i przekazuje stan  do końca każdego miesiąca :
    • telefonicznie do Działu rozliczeń i fakturowania - tel. +48 58 681 04 54 wew. 44,
    • telefonicznie inkasentowi,
    • drogą e-mailową: boksprzedaz@bip.kpwik.kartuzy.pl,
  2. Odczytu dokonuje inkasent dwa razy w roku w miesiącach: marzec, wrzesień.
    Rozliczenie podlicznika, odbywać się będzie sukcesywnie w bieżących fakturach VAT, wg zarejestrowanych odczytów.

Wzór zgłoszenia do pobrania

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka