Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Informacja o sposobie i częstotliwości odczytu podliczników w przypadku zdalnego odczytu wodomierza głównego.

Treść strony

1.      Odczyt podlicznika dokonuje odbiorca i przekazuje stan  do końca każdego miesiąca :

  • Telefonicznie do działu rozliczeń i fakturowania tel. 58 6810454 wew. 44
  • Telefonicznie inkasentowi
  • Drogą e-mailową : boksprzedaz@bip.kpwik.kartuzy.pl

2.      Odczytu dokonuje inkasent dwa razy w roku w miesiącach: marzec, wrzesień.

Rozliczenie podlicznika,  odbywać się będzie sukcesywnie w bieżących fakturach VAT, wg zarejestrowanych odczytów.

 
Wzór zgłoszenia do pobrania

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka