Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Płatności za wodę i ścieki

Treść strony

Płatności za wodę i ścieki można dokonywać

 1. przelewem na konto bankowe:
  z dniem 18.04.2016 każdemu klientowi został nadany indywidailny numer rachunki bankowego, na który należy wpłacać należności. Szczegółowy numer konta będzie widniał na fakturach wystawionych od 18.04.2016. Prosimy o dokonywanie przelewów na nowe numery kont.
  Wpłat można dokonać również na konto: 08 1160 2202 0000 0000 5775 6497. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz numer klienta.
 2. polecenie zapłaty - Aktywacja usługi jest jednorazowa i polega na złożeniu zgody na obciążanie rachunku bankowego Klienta przez KPWiK Sp. zo.o. Od tego momentu, na podstawie wystawionej zgody, nasze przedsiębiorstwo same inicjuje opłacanie każdej kolejnej płatności.

Jak działa Polecenie Zapłaty? 

Aktywacja usługi jest jednorazowa i polega na złożeniu zgody na obciążanie rachunku bankowego Klienta przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kartuzach. Od tego momentu, na podstawie wystawionej zgody, nasze przedsiębiorstwo same inicjuje opłacanie każdej kolejnej płatności. 

Bezpieczeństwo

Regulując należności poprzez Polecenie Zapłaty Klient nie musi obawiać się utraty kontroli nad swoimi wydatkami. Przed realizacją transakcji KPWiK Sp. z o.o. dostarczy fakturę z podaniem kwoty oraz daty obciążenia. W przypadku niesłusznego obciążenia rachunku Klient może złożyć dyspozycję  zwrotu środków, a bank natychmiastowo zwróci pełną kwotę transakcji. 

Rachunki na czas

Wszystkie przelewy dokonywane tą drogą realizowane są poprzez ogólnopolski elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, co wyklucza opóźnienia i błędy, jakie mogą wystąpić przy ręcznym wypełnianiu formularzy przelewu.

Ile kosztuje Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty jest usługą dostępną w banku Klienta. Znaczna część banków nie pobiera opłaty za Polecenie Zapłaty lub opłata ta jest niższa od innych sposobów płacenia za rachunki. Ze względu na zróżnicowaną ofertę banków, sugerujemy sprawdzenie ceny usługi w banku Klienta.

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie pobiera żadnych opłat od Klienta, który zdecyduje się na uruchomienie Polecenia Zapłaty.

Jak zamówić usługę Polecenie Zapłaty?

 1. Wypełnij deklarację „Zgodna na obciążanie rachunku” w dwóch egzemplarzach.
  Jeden z nich zostaje w KWiK Sp. z o. o., natomiast drugi przesyłany jest przez nasze przedsiębiorstwo do banku.
  Deklaracja jest również dostępna w Biurze Obsługi Klienta. 
 2. Podpisz dwa egzemplarze deklaracji.
  Podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym przez Klienta w banku.
 3. Wypełnione i podpisane egzemplarze deklaracji należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać na adres:
  Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy

« wstecz

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka