Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Cena wody i ścieków

Treść strony

CENA WODY I ŚCIEKÓW - rok 2017
(01.04.2017 - 31.03.2018)

l.p. Kategoria odbiorcy

Cena netto za 1 m3

Cena brutto za 1 m3

1

Pobór wody:

a) gospodarstwa domowe

b) pozostali odbiorcy

 

3,37

3,55

 

3,64

3,83

2

Odprowadzenie ścieków:

a) gospodarstwa domowe

b) pozostali odbiorcy

 

5,71

6,99

 

6,17

7,55

3

Ścieki zrzucane w punkcie zlewnym Oczyszczalni ścieków:

a) ścieki bytowe

b) ścieki inne niż bytowe

 

5,15

10,30

 

5,56

11,12

 

Wysokość stawek opłat stałych na okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. (w złotych, netto):

Według gotowości dostawy wody w m3/h Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) - wysyłka faktury tradycyjna Stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał ) - wysyłka faktury tradycyjna Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) - wysyłka faktury drogą elektroniczną Stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał) wysyłka faktury drogą elektroniczną
≤ Qn 2,5 7,00 zł 13,91 zł 5,80 zł 12,71 zł

> Qn 2,5

≤ Qn 10

11,00 zł 25,91 zł 9,80 zł 24,71 zł
> Qn 10 26,00 zł 70,91 zł 24,80 zł 69,71 zł

Za rozliczenie w budynku wielolokalowym opłata wynosi 7,50 zł/szt./miesiąc.

  • autor: Leszek Borzestowski

 


Płatności za wodę i ścieki można dokonywać

1. w kasie KPWiK 

poniedziałek od 7:00 do 17:00
wtorek-piątek od 7:00 do 14:00

2. przelewem na konto bankowe:  

z dniem 18.04.2016 każdemu klientowi został nadany indywidailny numer rachunki bankowego, na który należy wpłacać należności. Szczegółowy numer konta będzie widniał na fakturach wystawionych od 18.04.2016. Prosimy o dokonywanie przelewów na nowe numery kont.

Wpłat można dokonać również na konto: bank millenium 08 1160 2202 0000 0000 5775 6497. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz numer klienta

3. Polecenie zapłaty - Aktywacja usługi jest jednorazowa i polega na złożeniu zgody na obciążanie rachunku bankowego Klienta przez KPWiK Sp. zo.o. Od tego momentu, na podstawie wystawionej zgody, nasze przedsiębiorstwo same inicjuje opłacanie każdej kolejnej płatności. Więcej informacji na tej stronie: Polecenie zapłaty

 

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka

Licencja: CC BY 3.0

ilość odwiedziń strony: 2425