Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Cena wody i ścieków

Treść strony

CENA WODY I ŚCIEKÓW

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach, która będzie obowiązywać od 5 czerwca 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw art.. 24i pkt 7

*poniższe stawki są kwotami netto, do ceny należy dodać 8% podatku vat

Płatności za wodę i ścieki można dokonywać

1. w kasie KPWiK

poniedziałek-piątek od 7:00 do 15:00

2. przelewem na konto bankowe:  

z dniem 18.04.2016 każdemu klientowi został nadany indywidailny numer rachunki bankowego, na który należy wpłacać należności. Szczegółowy numer konta będzie widniał na fakturach wystawionych od 18.04.2016. Prosimy o dokonywanie przelewów na nowe numery kont.

Włat można dokonać również na konto: bank millenium 08 1160 2202 0000 0000 5775 6497. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz numer klienta

3. Polecenie zapłaty - Aktywacja usługi jest jednorazowa i polega na złożeniu zgody na obciążanie rachunku bankowego Klienta przez KPWiK Sp. zo.o. Od tego momentu, na podstawie wystawionej zgody, nasze przedsiębiorstwo same inicjuje opłacanie każdej kolejnej płatności. Więcej informacji na tej stronie: Polecenie zapłaty

 

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka

Licencja: CC BY 3.0

ilość odwiedziń strony: 4473