Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Oczyszczanie Jezior

Treść strony

Projekt pn.: „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uczestniczy w programie oczyszczania jezior Kartuskich. Usuwanie osadów dennych z jeziora prowadzone jest przy pomocy refulera (pogłębiarki ssąco- refulacyjnej), która wydobywa osad z dna i tłoczy rurociągiem na teren gminnej oczyszczalni ścieków w Kartuzach, gdzie osad ten zostanie po wstępnym zagęszczeniu zostanie odwodniony mechanicznie na wirówkach. następnie zostanie przekazany do rolniczego wykorzystania, jako materiał poprawiający strukturę gleby, bogaty we wstępnie zmineralizowane związki organiczne oraz łatwo przyswajalne związki nawozowe w tym takie makro- i mikroelementy jak azot, fosfor, wapń, magnez, żelazo. Natomiast frakcja osadów wykazująca właściwości niebezpieczne, ze względu na obecność metali ciężkich i innych substancji (benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu, benzo(a)antracen) nie jest możliwa do wykorzystania na cele rolnicze i przyrodnicze, zatem zostanie po procesie odwodnienia przetransportowana do spalarni osadów. 

 

  • DJI_0042 (2)
  • DJI_0037 (2)
  • 115758762_2686640091435989_4432795689546056943_n
  • IMG_20200804_091835
  • IMG_20200728_134935
  • IMG_20200827_102544

 

Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości życia lokalnej społeczności mieszkańców miasta Kartuzy oraz osób przyjezdnych, a jednocześnie wpłynie na poprawę atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania, pracy, wypoczynku czy inwestowania. W ramach rekultywacji powstaje również infrastruktura rekreacyjna tj. promenada wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach. W konsekwencji poddane rekultywacji jeziora staną się atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem rekreacji i wypoczynku, nie tylko mieszkańców Kartuz ale także osób przyjezdnych, przywracając miastu funkcję turystycznego centrum regionu.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka