Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Oczyszczalnia Ścieków

Treść strony

 • oczyszczalnia ścieków w Kartuzach
 • Budowę oczyszczalni ścieków rozpoczęto w  latach 70 ubiegłego wieku.
 • Została ona zaprojektowana na przepustowość ok. 3 600 m3/d.
 • Po modernizacji i rozbudowie w latach 1994-1997 oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna jest przygotowana na przyjmowanie ścieków w ilości 10 000 m3/d przy ładunku wynoszącym  2 800 kg BZT5/d.
 • Ścieki oczyszczane są metodą osadu czynnego z procesami nitryfikacji, denitryfikacji i biologicznej defosfatacji, poprzez stworzenie przemiennych warunków tlenowych i beztlenowych (system UCT).
 • Biologiczne  usuwanie  fosforu  wspomagane  jest  przez proces chemicznego strącania siarczanem żelaza (III) (PIX 113).
 • Osady ściekowe są odwadniane na wirówkach oraz higienizowanie tlenkiem wapnia. Skład oraz konsystencja osadów ściekowych pozwala na ich rolnicze wykorzystanie
 • oczyszczalnia ścieków blok biologiczny
 • blok biologiczny, komory napowietrzania
 • piaskownik
 • oczyszczalnia - widok z lotu ptaka
 • oczyszczalnia - widok z lotu ptaka
 • oczyszczalnia - widok z lotu ptaka

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka