Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Historia

Treść strony

 • Zbiornik na wodę z 1903 wraz z wieżą triangulacyjną
  Zbiornik na wodę z 1903
  oraz wieża triangulacyjna
 • Kartuski system wodociągowy rozpoczęto budować w 1903 r. 
 • Pierwszą stację uzdatniania wody zbudowano wraz ze zbiornikiem żelbetonowym o pojemności 250 m3 na skraju wschodniej części miasta, z którego zasilano pierwsze żeliwne rurociągi. W budynku stacji filtracja wody surowej odbywała się na otwartych filtrach żwirowych. 
 • Zbiornik wody służył miastu do początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Zbudowana na nim wieża triangulacyjna pełniła jednocześnie rolę platformy widokowej dla mieszkańców. 
 • Przed I wojną światową rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej dla Kartuz, jednakże prace zostały przerwane ze względu na trudności finansowe i techniczne.
 • Z powodu poważnych niedoborów wody pitnej w latach 1922-1924 oraz 1933-1934, miasto wspomagało się wówczas wodociągiem kolejowym, zasilanym nieuzdatnioną wodą z jeziora Klasztornego Dużego. Z tego okresu pozostała jedynie wieża ciśnień, przy ul. Kolejowej.
 • Drugą stację uzdatniania wody uruchomiono w 1936r. przy drodze na Łapalice.
 • Nowy zbiornik wody pitnej o pojemności 770 m3 wybudowano w 1964r. 
 • Budowę oczyszczalni  ścieków w Kartuzach rozpoczęto w latach 70 ubiegłego wieku. Następnie w latach 1994-1997 została zmodernizowana i rozbudowana.
 • W 2002r. uruchomiono trzecią stację uzdatniania wody o wydajności 300m3/h.
 • Od 2009r. znacznie rozbudowano sieć kanalizacyjną na obszarach wiejskich. W 2006r. ogółem długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 125 km, obecnie jest już to 201 km
 • Pierwsza Stacja Uzdatniania Wody w Kartuzach
  Pierwsza Stacja Uzdatniania Wody
  w Kartuzach przy ul. Mściwoja
 • widok z góry Haffke'go na SUW, w tle panorama Kartuz z początku XX w
  widok z góry Haffke'go
  na SUW
 • Wyposażenie Pierwszej Stacji Uzdatniania Wody
  Wyposażenie Pierwszej
  Stacji Uzdatniania Wody
 • Silnik z roku 1904 zasilający w wodę wodociąg kolejowy z J. Klasztornego D.
  Silnik z 1904 r. zasilający
  w wodę wodociąg kolejowy
  z J. Klasztornego D.
 • Druga Stacja Uzdatniania Wody w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolności z 1936 r.
  Druga SUW 1936r.
  ul. Wzgórze Wolności
 • Trzecia zmodernizowana SUW z 2002 r.
  Trzecia SUW z 2002r.
  ul. Wzgórze Wolności

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka