Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dział sieci wodociągowej

Treść strony

 • Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji może się poszczycić doskonałą jakością  dostarczanej wody, jej uzdatnianie odbywa się pod  względem  technologicznym na europejskim poziomie.
 • Kartuski system wodociągowy jest typu pierścieniowo – promienisto – otwartego i zasila miasto oraz dziewięć okolicznych miejscowości, ujmując wodę z siedmiu studni o  głębokości 140-150m.
 • KPWiK eksploatuje łącznie 34 studnie głębinowe, 13 stacji uzdatniania wody. Woda dostarczana jest ogółem do ok. 31 000 mieszkańców.
 • Długość wodociągów wynosi 388 km. Na sieci zainstalowanych jest 1100 hydrantów.
 • Stacja uzdatniania wody w Kartuzach o wydajności 300 m3/h, pracuje w układzie jednostopniowego pompowania wody. W pierwszym etapie surowa woda jest napowietrzana, co pozwala na częściowe utlenienie związków żelaza i manganu do postaci strącanej.
 • Kolejnym etapem jest proces dwustopniowej filtracji, podczas której usuwane są z wody związki żelaza, manganu i azotu amonowego. Filtracja odbywa się z prędkością 16,48 m/h na czterech filtrach o średnicy 3400 mm. Następnie uzdatniona woda przepompowywana jest do zbiornika wody czystej o pojemności 770 m3 w Kartuzach-Bilowie.

 

 • Stan sieci wodociągowej
  Stan sieci wodociągowej
  • autor: Piotr Kolaski
 • Schemat sieci wodociągowej w Gminie Kartuzy
  Schemat sieci wodociągowej w Gminie Kartuzy w 2023 r.
  • autor: Mateusz Kocik, data: 2023-12-20

KPWiK Sp. z o o. zaopatruje swoich odbiorców w wodę wysokiej jakości, spełniającej wszystkie parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417). Woda z systemu wodociągowego poddawana jest stałej kontroli przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach. Ponadto KPWiK prowadzi częste wewnętrzne kontrole we własnym laboratorium.

 • Ujęcie wody w Kartuzach zasila w wodę miejscowości: Kartuzy Burchardztwo, Grzybno, Kaliska, Prokowskie Chrósty, Prokowo, Kosy, Smętowo Chmieleńskie, Zawory, Ręboszewo.
 • Ujęcie wody w Dzierżążno zasila w wodę miejscowości: Dzierżążno, Mezowo, Borowo oraz Sitno
 • Ujęcie wody w Brodnicy zasila w wodę miejscowości: Brodnica Górna i Dolna
 • Ujęcie wody w Kiełpinie zasila w wodę miejscowości: Kiełpino
 • Ujęcie wody w Kolonii zasila w wodę miejscowości: Kolonia, Głusino, Sianowska Huta
 • Ujęcie wody w Łapalicach zasila w wodę miejscowości: Łapalice, Prokowo
 • Ujęcie wody w Mirachowie zasila w wodę miejscowości: Mirachowo, Nowa Huta
 • Ujęcie wody w Pomieczyńskiej Hucie zasila w wodę miejscowości: Pomieczyńska Huta
 • Ujęcie wody w Staniszewie zasila w wodę miejscowości: Staniszewo, Sianowo
 • Ujęcie wody w Starej Hucie zasila w wodę miejscowości: Stara Huta, Głusino
 • Ujęcie wody w Bąckiej Hucie zasila w wodę miejscowość Bącz

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka