Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dział mechaniczno-elektryczny

Treść strony

Dział Głównego Mechanika zajmuje się całością zagadnień związanych z utrzymaniem w ruchu SUW, oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, konserwacją i remontami, a ponadto nadzoruje gospodarkę energią elektryczną. Na wyposażeniu ma dwa samochody serwisowe, dwa agregaty prądotwórcze przewoźne, kamerę do kontroli kanałów ściekowych i zadymiarkę do wykrywania nielegalnych podłączeń kanalizacyjnych i deszczowych

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka