Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dział inwestycji i usług

Treść strony

Dział inwestycji i usług świadczy usługi w zakresie:

 

  • Prowadzenia nadzorów i doradztwa inwestycyjnego,
  • Budowy przyłączy wod-kan, sieci wod-kan, przepompowni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych na ścieki,
  • Remontu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą,
  • Budowy, naprawy i wymiany sterowania przepompowniami ścieków,
  • Usuwania zatorów kanalizacyjnych i czyszczenia sieci 24 godziny na dobę,
  • Naprawy sieci i przyłączy wod-kan 24 godziny na dobę,
  • Wykonujemy wykopy i usługi załadunkowe. 
  • Usługi laboratoryjne badania ścieków,
  • Inspekcje wizyjne kanałów ściekowych.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka