Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Zamówienia publiczne

Menu

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

2.8.2021 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Sukcesywna dostawa odpowiednio dobranego flokulantu do odwadniania osadu ściekowego stabilizowanego tlenowo z Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach w ilości ok. 100 Mg
data opublikowania zdarzenia: 2021-10-08
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2021-10-08
Data końca składania ofert: środa 2021-11-10 godz. 12:00
Oznaczenie: 2.8.2021
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy

 

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie:

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kartuzach, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony (regulaminowy).

4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odpowiednio dobranego flokulantu spełniającego następujące wymagania:

 1. Forma płynna w postaci emulsji,
 2. Flokulant nie może być substancją niebezpieczną w rozumieniu Ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2020.2289 t.j. z dnia 2020.12.18).
 3. Flokulant w ramach Umowy musi być dostarczany w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach o objętości ok. 1 m3. Etykieta winna być napisana w języku polskim oraz  zawierać nazwę produktu i producenta, datę produkcji w formacie (dd.mm.rrrr) oraz numer partii (serii)
 4. Zużycie flokulantu nie większe niż 8,0 kg na tonę s. m. o. przy zapewnieniu co najmniej 20% s.m.o. po odwodnieniu potwierdzone przez laboratorium KPWiK,
 5. Odciek z wirowania klarowny,
 6. Przy odwadnianiu brak pienienia odcieku z wirówek,
 7. Dostawa flokulantu do Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach partiami po ok. 2–4 Mg,                                                 
 8. Czas realizacji zamówienia partii dostawy - 72 godziny od chwili złożenia zamówienia,
 9. Szacunkowa, docelowa ilość sukcesywnie dostarczanego flokulantu – ok. 100 Mg.

5. Sposób uzyskania SWZ:

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest w załączonych do niniejszego ogłoszenia plikach.

 • zdarzenie opublikował: Elżbieta Pruszak
  data dodania: 2021-10-08 14:00
Załączniki:
 • SWZ1.9MB
  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-10-08 14:02
 • Formularz ofertowy50.5kB
  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-10-08 14:02
 • Oświadczenie18.06kB
  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-10-08 14:02
 • Wzór umowy1.3MB
  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-10-08 14:02
 • Protokół z doboru flokulantu36kB
  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-10-08 14:02
 • Informacja RODO267.64kB
  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-10-08 14:02
[drukuj]

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka