Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Aktualności Najnowsze informacje

Odnośniki

O nas Krótka wzmianka na temat naszej działalności

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. zostało utworzone na podstawie Uchwały nr XXIX/237/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 listopada 1996 roku. 

Przedsiębiorstwo świadczy usługi wodno - kanalizacyjne przede wszystkim na terenie gminy Kartuzy.

Przedmiot działalności KPWiK:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  • działalność obiektów sportowych,
  • inne.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka