Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Zgłoś awarię

Menu

Odnośniki

Treść strony

 
Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub wodomierza przyjmuje dyspozytor systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.
 
Telefony czynne całą dobę:
 
Zgłoszenie awarii:
994
(numer bezpłatny)
 
(58) 681 04 54
(połączenie płatne wg. taryfy operatora)
 
Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.
 
Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w budynku. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie
 
Przypominamy, że:
  • urządzenia pomiarowe stosowane przez naszą Spółkę podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek,
  • za stan pomieszczenia, w którym został zainstalowany wodomierz odpowiada odbiorca wody,
  • złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami i nie wolno go samowolnie przemieszczać.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka