Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Aktualności | Najnowsze informacje

Menu

Odnośniki

Treść strony

PRACA

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisko ratownik wodny.

wymiar pracy: 1 etat

termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2019 r.

wymagania: tytuł ratownika WOPR, ważna legitymacja członka WOPR, uprawnienia KPP

Szczegółowe informacje dot. zatrudnienia pod nr telefonu: 58 681 04 54 w. 51

Oczyszczalnia z dofinansowaniem WFOŚiGW w Gdańsku

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że realizacja zadania pn. „Przebudowa instalacji technologicznych budynku krat w oczyszczalni ścieków w Kartuzach w zakresie zmniejszenia energochłonności i poprawy efektywności pracy” jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt całkowity zadania wynosi – 916 000,00 zł netto

Kwota dofinansowania wynosi 40% jego kosztów kwalifikowanych

Dotacja WFOŚiGW w formie pożyczki – 366 400 zł netto

Opis zadania:

 1. Wymiana istniejącej, zużytej technicznie kraty schodkowej o dużej awaryjności oraz prasy do skratek na kratę schodkową najnowszej generacji wraz z praso-płuczką zapewni większą skuteczność odwadniania i prasowania skratek, co zmniejszy strumień odpadów i dostosuje stan skratek do wymogów formalnych. Nowe urządzenia charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością i zapewnią:
 • Redukcję masy skratek: 65 – 75%
 • Stopień odwodnienia skratek: 35 – 45% s.m.
 1. Zastosowanie rezerwowej mechanicznej kraty zgrzebłowej z automatycznym usuwaniem skratek do praso-płuczki skratek w miejsce kraty ręcznej wraz ze zmechanizowaniem kierowania strumienia ścieków na podstawową i rezerwową kratę poprawia efektywność pracy związaną z usuwaniem skratek.
 2. Wymianę istniejącego separatora piasku na wirowy separator płuczkę piasku, co zapewni większą skuteczność odwadniania piasku oraz wypłukiwanie części organicznych zanieczyszczeń zawartych w pulpie piaskowej. Nowe urządzenie charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością i zapewni:
 • Redukcję zanieczyszczeń organicznych: ≤ 3% strat przy prażeniu
 • (straty przy prażeniu w nadawie poniżej 20%)
 • Efektywność separacji: 95% (dla uziarnienia ≥0.2 mm)
 • Stopień odwodnienia piasku: nie mniej niż 85%
 1. Odprowadzenie wypłukanych części organicznych poza część mechaniczną oczyszczalni ścieków co zapobiega zjawisku kumulowania się zanieczyszczeń, przez co poprawia się efektywność pracy układu technologicznego.
 2. Wymianę istniejących pomp piaskowych na pompy najnowszej generacji, odporne na zatykanie. Pompy odporne na zatykanie charakteryzują się wyższą stałą sprawnością, w przeciwieństwie do aktualnie eksploatowanych pomp, których sprawność okresowo maleje w wyniku możliwości gromadzenia się zanieczyszczeń. Wyższa stała sprawność pomp przekłada się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
 3. Zastosowane pompy charakteryzują się zastosowaniem nowych rozwiązań materiałowych (m.in. lepszą izolacją silnika), co również generuje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

www.wfosifw.gdansk.pl

 

wodomierz elektroniczny jako podlicznik

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów informujemy o możliwości zamontowania wodomierza ze zdalnym odczytem jako podlicznika na podlewanie ogrodu. W takim przypadku nie muszą Państwo kontaktować się z nami w celu podania stanu wodomierza, gdyż będzie on odczytywany radiowo przez naszych pracowników

Montaż wodomierza oraz plombowanie jest za DARMO, natomiast klient ponosi koszt samego wodomierza, który wynosi 147,60 zł brutto.

Więcej informacji udziela Biuro Obsługi Klienta – 58 681 04 54 wew. 44

 

Informacja dla mieszkańców Prokowa, Dzierżążna, Borowa i Kartuz

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że od 14 stycznia 2019r. pracownicy Spółki będą dokonywać wymian wodomierzy na terenie miejscowości: Prokowo, Dzierżążno, Borowo, Kartuzy.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta - 58 681 04 54
Prosimy o udostępnienie pomieszczeń z wodomierzami.

Informacja dla mieszkańców Łapalic i części Prokowa (Mokre Łąki) zaopatrywanych w wodę z SUW w Łapalicach.

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, o  prowadzeniu okresowej dezynfekcji. Woda w sieci wodociągowej spełnia wszystkie parametry jakościowe.

Przepraszamy Odbiorców za wszelkie niedogodności wynikające  z naszych działań.

Nowe zdroje w Kartuzach i Staniszewie

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamontowało zdroje uliczne na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach i przy Szkole Podstawowej w Staniszewie. To już kole tego typu udządzenia w naszej Gminie, zdroje znajdują się również w Parku A. Majkowskiego, przy Domu Rzemiosła na ul. Klasztornej oraz Deptaku.

Zdroje uliczne to dobry sposób na utrzymanie higieny oraz schłodzenia się w upalne dni. Szczególnie przy placach zabaw, gdzie można także umyć ręce. Dodatkowo woda, która znajduje się w zdrojach ulicznych nadaje się do spożycia. Spełnia wymogi Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nowy zdrój w Parku przy ul. Majkowskiego

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamontowało w Parku na ul. Majkowskiego przy placu zabaw zdrój uliczny tzw. Pawełka. 

Zdroje uliczne to dobry sposób na utrzymanie higieny oraz schłodzenia się w upalne dni. Szczególnie przy placach zabaw, gdzie można także umyć ręce. Dodatkowo woda, która znajduje się w zdrojach ulicznych nadaje się do spożycia. Spełnia wymogi Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,


KPWiK Sp z o.o. w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.


W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kartuzach, 
 • dane będą przetwarzane w celu  obsługi bieżących rozliczeń za wodę i kanalizację oraz windykacyjnych w formie elektronicznej i papierowej,
 • dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz wymienionym w niniejszym zawiadomieniu,
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikowania.

Informujemy, że KPWiK przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu,  adresu e-mail, numeru telefonu, Pesel, NIP, adresu przyłączonej do sieci nieruchomości oraz danych dotyczących bieżących rozliczeń finansowych z tyt. zużytej wody i należności za kanalizację.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących rozliczeń finansowych oraz windykacyjnych i mogą być udostępniane urzędom administracji publicznej, sądom powszechnym, organom egzekucyjnym, służbom prawnym KPWiK  - procesorom oraz oficjalnym bazom dłużników.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 

Polecenie zapłaty

Polecenie Zapłaty

Zapraszamy do korzystania z nowej usługi Polecenie Zapłaty to nowoczesny i wygodny sposób płatności za rachunki, dzięki któremu nie trzeba poświęcać czasu na wizytę w banku czy na poczcie, ani pamiętać o terminach wykonania przelewu internetowego. Należność jest przekazywana automatycznie z rachunku bankowego Klienta w określonym terminie.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka

Licencja: CC BY 3.0

ilość odwiedziń strony: 5254