Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Płatności za wodę i ścieki

Treść strony

Płatności za wodę i ścieki można dokonywać

1. w kasie KPWiK

poniedziałek od 7:00 do 17:00
wtorek-piątek od 7:00 do 14:00

2. przelewem na konto bankowe:  

z dniem 18.04.2016 każdemu klientowi został nadany indywidailny numer rachunki bankowego, na który należy wpłacać należności. Szczegółowy numer konta będzie widniał na fakturach wystawionych od 18.04.2016. Prosimy o dokonywanie przelewów na nowe numery kont.

Włat można dokonać również na konto: 08 1160 2202 0000 0000 5775 6497. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz numer klienta

3. Polecenie zapłaty - Aktywacja usługi jest jednorazowa i polega na złożeniu zgody na obciążanie rachunku bankowego Klienta przez KPWiK Sp. zo.o. Od tego momentu, na podstawie wystawionej zgody, nasze przedsiębiorstwo same inicjuje opłacanie każdej kolejnej płatności.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka