Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

iBOK - rejestracja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Zasady rejestracji, zakładania i usuwania konta użytkownika w systemie IBOK

 1. Klient chcący skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez KPWiK za pomocą systemu IBOK, składa pisemny wniosek w BOK w siedzibie KPWiK lub przesyła go pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres e-mail: kpwik@kpwik.kartuzy.pl
 2. Klient musi zaakceptować wszystkie klauzule, jakie są zawarte we wniosku oraz zapoznać się
  i zaakceptować warunki zawarte w Regulaminie IBOK poprzez jego podpisanie. W przypadku braku zgody klienta, na którąkolwiek z klauzul zawartych we wniosku lub brakiem akceptacji warunków korzystania z IBOK, dalsza rejestracja jest niemożliwa i klientowi nie zostanie założone konto użytkownika, a tym samym klient nie będzie miał możliwości korzystania z systemu IBOK.
 3. Pracownik BOK po złożeniu przez klienta wniosku, przekazuje mu jego kopię, natomiast oryginał zachowuje dla potrzeb dalszej rejestracji konta użytkownika. W przypadku wniosków otrzymanych pocztą kopie złożonych wniosków nie są sporządzane.
 4. Uprawniony pracownik KPWiK, na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku klienta, w terminie od 3 do 7 dni roboczych następujących po dacie złożenia przez klienta wniosku w BOK, dokonuje rejestracji nowego użytkownika w systemie IBOK poprzez przypisanie mu unikalnego loginu i przydzielenie tymczasowego hasła dostępu do systemu IBOK oraz konfiguracji konta użytkownika, polegającego na wprowadzenia wszelkich wymaganych danych klienta do systemu IBOK.
 5. Klient jest informowany o aktywacji konta użytkownika przez KPWiK za pomocą poczty elektronicznej. Na wskazany przez klienta we wniosku adres e-mail jest wysyłany mail, zawierający dane dostępowe do systemu IBOK tj. login i hasło tymczasowe oraz podstawowe dane klienta.
 6. Klient po otrzymaniu danych dostępowych, podczas pierwszego logowania się do systemu IBOK dokonuje zmiany hasła tymczasowego, przydzielonego przez KPWiK. Hasło musi składać się z 8 znaków złożonych z liter i cyfr.
 7. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasło dostępu do systemu IBOK, wówczas poprzez opcję: „zapomniałeś hasło”, dostępną na stronie logowania do systemu IBOK, wysyła prośbę o ponowne przydzielenie hasła tymczasowego, umożliwiającego logowanie się do systemu IBOK. Hasło tymczasowe jest wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika, podanych podczas rejestracji i skojarzony
  z jego loginem. Po ponownym zalogowaniu się do systemu IBOK użytkownik dokonuje zmiany przydzielonego hasła tymczasowego na swoje.  
 8. W zakresie usuwania konta użytkownika i rezygnacji klienta z korzystania z systemu IBOK mają zastosowanie postanowienia § 9 Regulaminu IBOK.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka